Privacy Policy

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้ทุกคนที่เข้าชม vrgodgame.com เว็บไซต์จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ที่อยู่อีเมล ชื่อ ที่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน (ไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (หมายเลขโทรศัพท์) และอื่นๆ นอกเหนือจากการทำความเข้าใจคุณลักษณะของบริการแล้ว การใช้สถิติเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ vrgodgame.com ยังรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ เช่น ที่อยู่ IP ของคุณ ประเภทเบราว์เซอร์ ชื่อโดเมนลงทะเบียนหน้าเว็บที่ผู้ใช้เข้าชม การเข้าถึงไซต์ (Access times) และไซต์ที่ผู้ใช้ป้อนก่อนหน้านี้ (ดูที่อยู่เว็บไซต์)
vrgodgame.com เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้  ทำความเข้าใจและเข้าใจว่าไซต์เหล่านี้รวบรวม ใช้ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร อย่างไรก็ตาม บริษัท ไทยธรรมเว็บพลัส จำกัด ไม่สามารถรับข้อความนี้ได้ หรือยืนยันการทำรายการตามที่โฆษณาบนเว็บไซต์ และเขาไม่ยอมรับความรับผิดชอบใดๆ หากไซต์เหล่านี้ใช้งานไม่ได้หรือดำเนินการ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เผยแพร่โดยเว็บไซต์นี้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

vrgodgame.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อและที่อยู่ สำหรับการประชาสัมพันธ์เมื่อคุณต้องการเท่านั้น หรือให้ข้อมูลรวมถึงความคิดเห็นของคุณเองเกี่ยวกับหัวข้อหรือกิจกรรมของ vrgodgame.com ซึ่งรวบรวมโดย vrgodgame.com ห้ามขายหรือแจกจ่ายให้กับตัวละครอื่นโดยเด็ดขาด โดยได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น ที่ vrgodgame.com จ้างตัวแทนอื่นเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การตั้งค่าเมล การวิเคราะห์ทางสถิติของกิจกรรมหรือกิจกรรม vrgodgame.com จะต้องมีหน่วยสัญญาสำหรับสิ่งนี้ รักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นส่วนตัว และจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกกิจกรรม playmun.com

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว็บไซต์ได้กำหนดกฎเกณฑ์ภายในเพื่อจำกัดการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต vrgodgame.com ให้การสื่อสารข้อมูลนั้นอย่างปลอดภัยโดยการเข้ารหัสโดยใช้โปรโตคอล Secure Socket Layer (SSL)

การใช้คุกกี้

“คุกกี้” คือข้อมูลที่ vrgodgame.com ส่งไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ และเมื่อข้อมูลนี้ถูกติดตั้งลงในระบบของคุณแล้ว “คุกกี้” จะถูกใช้บนเว็บไซต์ของ vrgodgame.com สามารถจัดเก็บหรือจดจำข้อมูลผู้ใช้ จนกว่าผู้ใช้จะออกจากเว็บเบราว์เซอร์หรือผู้ใช้ลบ “คุกกี้” หรือปิดใช้งาน “คุกกี้” ช่วยให้คุณจำเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมหรือเยี่ยมชมหรือเรียกดูได้ vrgodgame.com ใช้ข้อมูลที่ “คุกกี้” จัดเก็บหรือจัดเก็บ มันถูกใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติหรือกิจกรรม vrgodgame.com อื่น ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการ vrgodgame.com